Tip 1: Goedgekeurde gasslangen

Gebruik voor uw gasflessen altijd een goedgekeurde propaangasslang.
Beperk de lengte van de slang tot maximaal 1 meter.
Gebruik slangklemmen aan beide kanten, zodat de slang nooit losschiet.
Om uitdroging te voorkomen, is het belangrijk dat u de slang minimaal 1 keer per 3 jaar vervangt.
Een goedgekeurde gasslang herkent u aan de opdruk NEN 5654 en het productiejaar.

Tip 2: Gebruik een drukregelaar

De gasdruk in een gasfles wordt bepaald door de temperatuur: de druk is dus niet altijd gelijk.
Om ervoor te zorgen dat  uw gasapparatuur toch van een constante druk wordt voorzien,
gebruikt u een drukregelaar.
Let u er bij het aansluiten van de drukregelaar dan ook goed op dat deze dezelfde gasdruk aangeeft als de aan te sluiten apparatuur (30 of 50 mbar)
Op een boot moet u een drukregelaar met afblaasveiligheid gebruiken!

Tip 3: Niet roken

Propaangas is een brandstof. Zorg er daarom altijd voor dat bij het aansluiten of verwisselen van gasflessen niet wordt gerookt en dat er geen open vuur in de buurt is. Omdat wij graag langdurige relaties met onze klanten aangaan, raden wij het roken sowieso af

Tip 4: Kraan dicht na gebruik

Bij het aansluiten en verwisselen van de gasfles moet u zorgen dat alle apparatuur afgesloten is en de gaskraan dicht.
Draai de kraan dicht na elk gebruik. Oók bij lege gasflessen!

Tip 5: Zorg voor ventilatie

Zet uw gasflessen altijd in een goed geventileerde ruimte zodat eventueel vrijgekomen gas zich niet in de ruimte kan ophopen.
Vrijgekomen gas zakt naar het laagste punt. Houd daarom het vloerrooster van de disselbak van uw caravan altijd geopend.
Zet, waar mogelijk, uw gasfles buiten.
Niet-aangesloten gasflessen moeten buiten worden opgeslagen.

Tip 6: Met de hand openen

Draai een gaskraan altijd met de hand open.
Gebruik nooit gereedschap of geweld om een kraan los te draaien!
Krijgt u de gaskraan niet zelf geopend, breng de gasfles dan terug naar uw gas leverancier.

Tip 7: Zet uw fles rechtop

Als de temperatuur stijgt, gaat ook de temperatuur (en dus de druk ) in uw gasfles omhoog.
Plaats uw gasfles daarom rechtop en , indien mogelijk, in de schaduw, of op een koele plek.
Graaf uw gasfles ook niet in, want dan valt de druk weg.

Tip 8: Fles en hoofd koel houden

In geval van brand, zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien en de gasfles verwijderen.
Als dit niet kan, koel dan de gasfles vanaf een veilige afstand met water.
Neem geen onnodige risico's en waarschuw de brandweer via alarmnummer 112.

Eerste Hulp

Breng bij inademing van propaangas het slachtoffer in de frisse lucht.
Indien nodig beademen en roep voor alle zekerheid medische hulp in via alarmnummer 112.